Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
23-03-2023 Nghị quyết HĐQT vv Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 taifile
18-01-2023 Báo cáo quản trị năm 2022 (bản công bố) taifile
18-01-2023 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm mới Kế toán trưởng Công ty taifile
26-12-2022 Nghị quyết HĐQT về việc hủy phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu taifile
07-11-2022 Điều lệ công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT cập nhật sau ĐHĐCĐ bất thường 2022 taifile
19-09-2022 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty taifile
08-09-2022 Nghị quyết HĐQT Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Nhàn taifile
19-08-2022 Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty taifile
19-08-2022 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh taifile
16-08-2022 Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành từ NVCSH taifile
09-08-2022 CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của TV HĐQT và Kế toán trưởng taifile
29-07-2022 Báo cáo quản trị bán niên năm 2022 taifile
27-06-2022 Nghị quyết HĐQT vv ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 taifile
03-06-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
09-05-2022 Nghị quyết HĐQT vv chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển thương mại tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng taifile
28-04-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
14-04-2022 Báo cáo thường niên năm 2021 taifile
07-04-2022 Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội taifile
07-03-2022 Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
07-03-2022 Nghị quyết HĐQT vv chốt ngày ĐKCC dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968