Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
07-11-2022 Điều lệ công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT cập nhật sau ĐHĐCĐ bất thường 2022 taifile
19-09-2022 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty taifile
08-09-2022 Nghị quyết HĐQT Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Nhàn taifile
19-08-2022 Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty taifile
19-08-2022 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh taifile
16-08-2022 Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành từ NVCSH taifile
09-08-2022 CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của TV HĐQT và Kế toán trưởng taifile
29-07-2022 Báo cáo quản trị bán niên năm 2022 taifile
27-06-2022 Nghị quyết HĐQT vv ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 taifile
03-06-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
09-05-2022 Nghị quyết HĐQT vv chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển thương mại tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng taifile
28-04-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
14-04-2022 Báo cáo thường niên năm 2021 taifile
07-04-2022 Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội taifile
07-03-2022 Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
07-03-2022 Nghị quyết HĐQT vv chốt ngày ĐKCC dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
26-01-2022 Báo cáo quản trị công ty năm 2021 taifile
27-12-2021 Nghị quyết HĐQT taifile
12-11-2020 KTT: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 16 taifile
03-11-2020 KTT: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 15 taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968