Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
07-06-2024 CBTT báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch và cảnh báo taifile
07-05-2024 CBTT giải trình và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo taifile
04-05-2024 Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 taifile
01-04-2024 Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với Bà Trần Thị Thu Linh taifile
01-04-2024 Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 taifile
30-01-2024 Thay đổi nhân sự taifile
28-12-2023 Cập nhật điều lệ thay đổi trụ sở chính 28.12.2023 taifile
08-12-2023 Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 lần 1 không thành công taifile
23-11-2023 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 taifile
16-11-2023 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 taifile
24-04-2023 Công văn giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục cổ phiếu KTT bị đưa vào diện cảnh báo taifile
20-12-2022 Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT đã bán 0 cp taifile
13-12-2022 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh taifile
02-12-2022 Đặng Thùy Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 266.200 CP taifile
29-11-2022 Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Đặng Thùy Dương - Thành viên HĐQT, TGĐ đăng ký bán 266.200 cổ phiếu taifile
29-11-2022 Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Đức Hiếu -Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 50.000 cổ phiếu taifile
04-11-2022 Báo cáo không còn là cổ đông lớn CTCP Thương mại Quốc tế Việt Bắc taifile
19-09-2022 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa taifile
12-08-2021 Công bố thông tin tạm hoãn công bố BCTC soát xét bán niên năm 2021 taifile
25-03-2021 Tờ trình thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968