Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
24-04-2023 Công văn giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục cổ phiếu KTT bị đưa vào diện cảnh báo taifile
20-12-2022 Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT đã bán 0 cp taifile
13-12-2022 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh taifile
02-12-2022 Đặng Thùy Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 266.200 CP taifile
29-11-2022 Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Đặng Thùy Dương - Thành viên HĐQT, TGĐ đăng ký bán 266.200 cổ phiếu taifile
29-11-2022 Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Đức Hiếu -Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 50.000 cổ phiếu taifile
04-11-2022 Báo cáo không còn là cổ đông lớn CTCP Thương mại Quốc tế Việt Bắc taifile
19-09-2022 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa taifile
12-08-2021 Công bố thông tin tạm hoãn công bố BCTC soát xét bán niên năm 2021 taifile
25-03-2021 Tờ trình thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 taifile
25-03-2021 Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 taifile
10-03-2021 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm PGĐ Công ty taifile
30-11-2020 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán mới taifile
14-09-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 taifile
11-08-2020 CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2020 taifile
09-07-2020 CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 taifile
29-05-2020 PHẠM MAI ANH – ỦY VIÊN HĐQT – ĐÃ BÁN 118.150 CP taifile
18-05-2020 THAY ĐỔI NHÂN SỰ taifile
13-05-2020 PHẠM MAI ANH – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ BÁN 118.150 CP taifile
07-05-2020 THAY ĐỔI NHÂN SỰ taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968